Funktionsskiss i 3D


Skissförslag visar en lösning på parkeringsproblem på en villatomt.

,