Villaprojekt i Hjärup


Trädgårdsskiss i 3D. Hemliga intima rum, utan insyn, häckväxter, höga prydnadsgräs och takbildande träd skapar rumslighet, gömda smyggångar mellan häckar och buskar skapar spännig.Upphöjda odlingsbäddar, häckväxter som ramar in odlingen, skapar ett bra mikroklimat och förhöjer både nyttan och nöjet med trädgårdsodling.TrädgårdsritningTitta gärna på växtlistan!

 

,