Villaprojekt i Trelleborg


Skisser i 3D

Husets entrésida, här planeras murar mot gata, samt upphöjda rabatter med murar och entréträd som hälsar välkommen.

En pool planeras med en härlig soltrappa! Rumslighet skapas med häckväxter, takbildande träd, portaler och friväxande buskar. En stor trädgård för umgänge och lek.

 

Trädgårdsritning Villa i Trelleborg

Planteringsplan Villa Trelleborg

Titta gärna på växtlistan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,