Nillas egen Park är klar!


Nu är Villa Nillas trädgård i Fröskull klar. En skog av sly och nässlor som förvandlades till en park. En stor tomt med havet runt hörnet. Genom de höga lövkronorna av ek, al och tall silas det vackra solljuset ner och lövkronornas dansande skuggor far över gräsmattan.

Här stiger man in, genom öppningen i avenbokhäcken.  De formellt klippta häcksektionerna bildar höga väggar, och känslan av att stiga in i en lövsal infinner sig. 

Molinia caerulea ‘Transparent’, med Alchemilla mollis och Nepeta faassenii ‘Walkers Low, en härlig plantering där Molinians vackra skira och transparanta ax följer vinden dit den blåser.

Här dras man med in, mjuka runda former som försvinner, inbjuder betraktaren till att fortsätta. Gången smalnar av och fortsätter bakom en plantering av majbräken.

Avenbokhäck och Rhododendron avgränsar trädgården mot en allmän park.

Hostor, astilbe, alunrot, bräken och julrosor i den upphöjda planteringen i mitten av lövsalen.

Det blir härligt att se Nillas Park när perennerna brett ut sig och buskar bildat buskage. Långt ner i trädgården ses de fantastiska Rhododendron, och schersminen som blommar och doftar, de är trotjänare som planterats för ca 60 år sedan.

Vi har planterat nya Rhododendron mot trädgårdens tomtgräns, de är nu ca 80 cm höga och väl värda att väntas på.

En plantering med Pinus nigra, häggmispel, syrenhortensia, trädgårdshortensia, röd perukbuske, korallkornell och nävor täcker jorden.