Nu är det viktigt att börja vattna

Tjälen går ur jorden och tillväxtperioden kommer igång, sol och vind gör att dina växter börjar avdunsta. Så här kan det se ut, Ligustrum v ‘Atrovirens’, som inte kunnat ta upp vatten. Lykkans-tradgardsdesign-Ligustrum-tjaltorka

Nyplanterade växter får inte torka.

De har alldeles för litet rotsystem för att klara sig utan vatten. Det gäller både perenner, buskar och träd. Man ger växten en bra start genom att vattna igenom jorden ordentligt innan plantering, en riktig rotblöta. Därefter måste man se till att vattna innan vattnet är slut i jorden, gå ut och känn efter med handen. Man behöver vattna ofta under hela den första växtsäsongen. För nyplanterade växter gäller inte regeln mycket och sällan.Lykkans-tradgardsdesig-bevattning-trad-sargNär du planterar ditt träd, bygg upp en vall runt trädet så att vattnet inte rinner undan utan sakta sjunker ner. Vattna tills planteringen är mättad, en riktig rotblöta.

Planterar man på våren och när växtperioden börjar,  kan nyplanterad växtlighet behöva vatten varje dag. Träd speciellt, de har mycket bladvolym och ett grenverk som lätt torkar ut av sol och vind. Och de nyplanterade trädens rötter står i en liten jordvolym. För växter som är utsatta för vind och sol är avdunstningen stor varje dag. Är man noga med vattning av sina nyplanterad växter ger man dem den bästa förutsättningen i starten och kan njuta av tillväxten.Lykkans-tradgardsdesign-bevattning-tradHär har vi grävt ner en slang för rotbevattning, munstycket sticker upp vid trädstödet.

Genom att gräva ner en slang för rotbevattning när man planterar träd och häckar, skapar man den bästa förutsättningen för en god etablering. Vattnet gör nytta där det behövs, det blir inget vattenspill och man känner sig trygg att växterna inte torkar.Lykkans-tradgardsdesign-bevattning-rosorDen här roshäcken är planterad i höstas, det är fantastiska ‘Dagmar Hastrup’ med sina vackra nypon som kommer att omgärda denna snart nyanlagda trädgård. Rosor har ett djupt rotsystem och behöver mycket vatten i etableringen, här har vi grävt ner en slang för rotbevattning och rosorna kommer igång bra i detta havsnära och blåsiga läget.Lykkans-tradgardsdesign-bevattning-hackEn plantering av färdig ligusterhäck, samt små plantor av liguster. Denna häck är planterad för ett år sedan och även här finns rotbevattning. Etableringen och tillväxten är verkligen enorm, rotbevattning gör stor skillnad. Täckbarken hjälper till att hålla fukt i jorden, under täckbarken ligger en markduk, det underlättar så att rotogräs får det svårare att ta sig igenom. Och skötselarbetet blir en fröjd.

Det finns knep att ta till för att hjälpa till att hålla fukt kvar längre i jorden, att spara på vattnet. Genom att använda marktäckning spar man på vatten, exempelvis marktäckande växtlighet, väv, grus eller organiskt material. Växter som är utsatta för vind eller mycket sol avdunstar fortare än växter som har skydd från vind och som inte har full sol hela tiden.Lykkans-tradgardsdesig-marktackandeperenner-villa-LailaHär har man valt att minska på sin gräsmatta och har anlagt plantering med marktäckande perenner. Dessa perenner har snabbt etablerat sig och täcker jorden effektivt.Lykkans-tradgardsdesign-bevattning-trad-IMG_3545Ta hand om dina nyplanterade växter, med vatten, näring och kärlek så belönar dom dig.

Köper du stora Träd och färdig häck så är det en stor investering, missar du vattningen kan det bli en dyr affär.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.