Plantering av stora träd på en fantastisk terrass


På familjens stora terrass med plats för umgänge och många matgäster har vi planterat plataner. Dessa  tak klippta Platanus x acerifolia kommer med sina vackra lövkronor ge ett grönskande tak där solljuset vackert söker sig ner på terrassen. Likt en liten piazza vid medelhavet. Det återstår att ljussätta platanernas lövkronor. Infällda armaturer i träterrassens golv placeras på var sida om platanernas stammar.Lykkans_Designtradgardar_Terrass-plataner

Hur förankrar man träd utan synliga stolpar, och vad gör rismattorna för nytta runt stammarna. Läs vidare.

Lykkans planterar Plataner1När man planterar stora träd kan man behöva kranbil eller som här där vi har möjlighet att köra in med en liten traktor.Lykkans_tradgardsdesign_planterar platanerDen sista biten kan vi använda en mindre handtruck för att köra fram till trädgroparna. Byggskivor på marken skyddar granitplattorna.Lykkans_tradgardsdesign_platanerTräd förankras som oftast med stolpar, 2-4 stolpar per träd beroende på trädets storlek och hur vindutsatt läget är. Här har vi ett vindskyddat läge och kan välja jordankare som förankring. Familjen får en färdig terrass direkt och slipper upplevelsen av stolpar.Lykkans_duckbill jordankare_platanDuckbill jordankare slås ner i marken på tre ställen runt rotklumpen, därefter dras ett spännband genom öglor och klumpen dras åt.Lykkans_tradgardsdesign-duckbill_jordankareDet är ett smidigt sätt att förankra träd och resultatet blir färdigt direkt. På vindutsatta lägen finns andra typer av jordankare. Lykkans_designtradgardar_platan-terrassNu återstår att lägga droppbevattning till träden samt rör för elkabel till belysningen. Rismattor ska sitta på första året, de skyddar träden mot frostskador.belysningsplan_Plataner_Lykkans_DesigntradgardarBelysningsplan för terrassen.Anette H Gardhagen_Tradgardsarkitekt_Lykkans_Villa Park_1Skissidé för hela trädgården, som har anlagts under våren. Mer bilder publiceras här inom kort.


2 responses to “Plantering av stora träd på en fantastisk terrass”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.