Trädgårdsskiss i 3D


Skisser ritat i 3D. Det är mycket enklare att kunna visualisera sin nya trädgård med hjälp av 3D-ritningar. Som komplement till din planritning kan du få se trädgården från olika vyer, du ser höjder på murar, trappor och terrasser. Växter som träd och buskar kan du se i ‘färdig’ höjd och bredd. Lykkans TradgardsSkisser_1Du kan även se hur sol och skugga når in på tomten.Lykkans TradgardsSkisser_2Idéskissen tas fram utifrån det underlag som jag får vid mitt besök i trädgården. Med era egna tankar, idéer, önskningar och behov tittar jag på miljön, tomten och de förutsättningar som finns där.Lykkans TradgardsSkisser_3När idéskissen är godkänd går vi vidare med val av material. Med trädgårdens budget går vi igenom växtmaterial och kvalitet, samt olika markbeläggning och eventuella byggnationer.Lykkans_Tradgardsdesign_4 En liten radhusträdgård i söderläge. Det här blir en fin innergård, med Medelhavskänsla. Stenlaggt golv, med murar och bänkar att sitta på, pergola och spaljéer för slingrande växtlighet.Lykkans_Tradgardsdesign_3 Odling av växter i upphöjda lådor och trädplanteringar.Lykkans_Tradgardsdesign_2 Skisser visar utformning av entrérabatt.Lykkans_Tradgardsdesign_1Skissidé visar ny utformning av trädgård med ny uteplats och nytt förråd.Lykkans_Park_tradgard_ideskisser_2 Ett stort projekt med ca 30 atriumhus i en parkmiljö.Lykkans_Park_tradgard_ideskisser_1Idéskiss för atriumhus i parkmiljö.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.