Beskärning

Beskärning

Jag beskär dina träd och buskar, vårvinter, vår, sommar och höst.

Varför beskär man träd bäst under juli augusti september – JAS perioden?

Det är tillväxtperioden och trädens bästa tid, löven är fullt utvecklade och livsprocessen är i fullgång då fotosyntesen och andningen pågår, då kan trädet snabbt aktivera sina inre naturliga skyddsbarriärer mot beskärningssår, och rötsvampar får mycket svårare att etablera sig, eller ingen chans alls.

Vad är det som händer när man beskär träd på vintern?

Träden är i vila, inga livsprocesser försiggår, då är det fritt fram för rötsvampar att härja och trädet kan inte försvara sig.

Olika träd är olika känsliga för beskärningsingrepp, en del träd ”blöder” när man beskär dem under viloperioden d.v.s. trädet förlorar mycket värdefull sav, som är nödvändig för att trädet ska klara av den energikrävande knoppsprickningen. ”Blödare” beskärs alltid under tillväxtperioden JAS.

Små snitt ca 1-2 cm diameter kan man göra nästan när som helst, men ska alltid undvikas vid knoppsprickning och lövfällning (avmognad). Då är energireserven som lägst, och det går åt mycket energi och trädet behöver all energi som finns (det är dumt att slösa bort energi på att aktivera sina skyddsbarriärer).

De flesta växter klarar dock att beskäras under vårvintermånaderna, beroende på var man befinner sig i Sverige. Men vet man inte vilka träd och växter som är blödare eller är känsliga för beskärningsingrepp ska man inte chansa, det är bättre att fråga någon kunnig på området. Eller beskära under tillväxtmånaderna JAS, det klarar alla växter.

Vad gäller fruktträd så beskärs de direkt efter skörd. Gallrar man även ur träden på sommaren, d.v.s. att man tar bort för trångt sittande grenar som skuggar, då får man bättre kvalitet på frukten. Mer ljus kommer in i trädets krona, solen gör frukten större, smakrikare och färgstarkare. För tätt sittande grenar och blad skuggar mycket och inbjuder till fruktmögel och skorv. Äpple och päron kan beskäras under vårvintern, de är inte så känsliga.

Däremot stenfruktträd ex persika, plommon och körsbär ska bara beskäras under JAS, annars är det stor risk att de drabbas av ”gummiflöde”: en seg genomskinlig vätska som tränger ut stelnar till halvgenomskinliga klumpar. Gummiflöde kan dock orsakas av annat ex angrepp av bakterios eller svampsjukdomar, eller att träden inte trivs, frost skada eller dålig avmognad, eller dålig dränering. Gummiflöde kan även uppstå på frukten, vid angrepp av skadedjur ex av stinkflyn eller plommonvecklare.

Buskbeskärning gör man kontinuerligt, så de håller sig vitala och blomrika. Vilken typ av beskärning man väljer beror på vilken typ av växt man ska beskära, det kan vara underhållsbeskärning, ”skulpturbeskärning”, total nedskärning, föryngringsbeskärning. Bästa tid att beskära de flesta buskar är under vårvintermånaderna, och inte för tidigt under vintern, då kan risk för uttorkning finnas om det skulle bli barfrost. Buskar som blommar på bar kvist beskär man direkt efter blomningen. Buskar som ”blöder” beskär man under tillväxtperioden JAS. Behöver man ta bort eller korta in grenar som stör annan växtlighet är det lämpligt på sommaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.