Här kan du se förslag på olika ritningar och skisser.

Funktionsskiss i 3D, visar förslag på hur en sittplats kan bli mer intim och rumslig, och träd ger behövlig skugga.

Visar del av tradgard

Planteringsplan till perennrabatter villa S.

Trädgårdsritning för del i trädgård. En mjukt slingrande gång leder upp till husets entré. Perennrabatter på var sida om gången. Villa S.

Ritning på del av trädgård

Funktionsskiss i 3D. Visar trädgårdssidan till ett radhus. Villa N.

Liten radhusträdgård

Trädgårdsritning i 3D, Rosenträdgård, Villa S.

Liten engelsk rosenträdgård med korsgång

Rosenträdgård från annat perspektiv.

Sittplats i eftermiddagssol

Rosenträdgård från ytterligare ett perspektiv.

Sittplats i morgonsol

Markplan av rosenträdgård, Villa S.

Visar markbeläggning och häckväxter

Planteringsplan Villa L.

Visar antal plantor och hur de ska plateras

Markplan/beläggning, Villa L.

Markplan visar markbeläggning

Trädgårdsritning Villa L.

Ny trädgårdsdesign för 70-tals villa

CATEGORIES:

Referenser

Tags:

Comments are closed