Villa S före och efter


Skissat med krita i marken

Ytan mäts och ny design skissas fram på marken.

Titta gärna på trädgårdsritning och planteringsplan för villa S.

Perennrabatt på båda sidor ny gång

Perenner för torrt och soligt läge, om någon är intresserad av växtlistan så kommer den inom kort.

Bilden är tagen första växtsäsongen i juni.

På hösten efter första växtsäsongen

Denna bild är tagen senare på första växtsäsongen i september.

Planteringen är utförd av kunden själv med hjälp av Lykkans designträdgårdar.

Anläggning av markarbete och plattläggning, stensättning samt anläggning av odlingsbäddarna är utförd www.stenitradgarden.se