Ritningar för Lailas Lycka.


Trädgårdsritning Villa L

Planteringsplan Villa L

Markplan Villa L

Skiss i 3-D på parkeringsytan, Villa L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,