Plantering av Platanus x acerifolia


Här har vi planterat en takklippt Platan. Ett stort stiligt exemplar med stamomfång 20-25, tung var den så jag behövde låna in lite muskelkraft till planteringen. Här stod tidigare en vacker bok som dessvärre var sjuk och fick plockas ner. Platanen är ett tåligt stadsträd och kommer att ge glädje under många långa år. Den vackra lövkronan bildar så småningom ett stort tak över entrén till huset och stammen med den flagnande barken blir bara vackrare med åren.

Nu är singelytan under platanen färdig. Betongplattorna som förbinder entrégången och parkeringsytan är på plats och nu står platanen som en installation, kontrastfullt och vackert. Ljussättning av platanen gör helheten. Titta på platanen i ljus!