Tag Archives: Villa Bjärred

Trädgårdsbelysning höjer nyttan och glädjen med din trädgård.

Som en vacker installation. Platanus x acerifolia i takklippt form.Här har jag använt integrerad markbelysning LED warmwhite 5W. Platanens stora vackra läderartade blad kommer att lysas upp efter en lång vintervila. Det ser jag fram emot.

Här har jag belyst växter längs med gången fram mot husets entré. Silverhavren Helictotrichon sempervirens  belyses med Fisheye 1,5W. Ljuset lyfter gräsens långa blad och ger ett mjukt svagt ljus och gräsen framträder effektfull i mörkret.

Längre ner längs med gången som leder längre in i trädgården har Buxus klot belysts. Buxus sempervirens ‘Faulkner‘ är planterade i en lång upphöjd rabatt som kan ses inifrån huset. Här har kloten belysts för att ge betraktaren inifrån en enastående vacker bild, bilden är både lugn och dramatisk samtidigt.

Buxusklot i skugga och i dramatiskt ljus. Här har jag använt markspotlights 4,5W. Ljuset sveper över japansk malört, Artemisia schmidtiana ‘Nana,  för att sedan träffa kloten, då dramatik och en vacker tavla uppstår.

Tomtens nivåskillnader har lösts med L-stöd och terrasseringar. Längs med husets norra långsida ligger en terrass där bambu bildar en grön härlig ridå mot grannfastigheten. Bambun har belysts underifrån längs med hela terrassen. Inifrån huset upplever man att husets väggar flyttas ut och terrassrummet är inte längre mörkt eller hotfullt utan trevligt stämningsfullt.

Med ljus i trädgården flyttar man ut husets väggar, belyser man växtlighet utmed tomtgräns, ramar min in sin trädgård. Belyser man träd nerifrån och upp, skapas ett vertikalt ljus, belysning i trädkronan ger känslan av månsken . Använder man olika typ av ljus både högt och lågt blir det mer dynamik och spännande. En belyst trädgård i mörker träder in i en helt annan skepnad än under dagens ljusa timmar.

Plantering av Platanus x acerifolia

Här har vi planterat en takklippt Platan. Ett stort stiligt exemplar med stamomfång 20-25, tung var den så jag behövde låna in lite muskelkraft till planteringen. Här stod tidigare en vacker bok som dessvärre var sjuk och fick plockas ner. Platanen är ett tåligt stadsträd och kommer att ge glädje under många långa år. Den vackra lövkronan bildar så småningom ett stort tak över entrén till huset och stammen med den flagnande barken blir bara vackrare med åren.

Nu är singelytan under platanen färdig. Betongplattorna som förbinder entrégången och parkeringsytan är på plats och nu står platanen som en installation, kontrastfullt och vackert. Ljussättning av platanen gör helheten. Titta på platanen i ljus!

Nyplantering till prisbelönt villa

Upphöjd plantering, med betongstöd. Planteringen löper längs med fastighetens södra långsida, i en linje ner mot havet. En ligusterhäck som följer betongstödens linjer, formstarkt och kontrastfullt. Buxbom klot “rullar”, Buxus sempervirens ‘Faulkner’, ner mot havet, silverhavren Helictotrichon sempervirens vajar i vinden och den japanska malörten Artemisia schmidtiana ‘Nana’ glittrar i solens sken, och täcker jorden effektivt.

 

En lökränna rinner igenom den nyplanterade ligusterbersån, silverhavren står stolt och vajar i vinden. Buxbomplanteringen fortsätter nedanför bersån och kloten “rullar” ut i havet.

Den nya planteringsplanen kompletterar den redan befintliga planen. Jag har även ljussatt trädgården, på planen ser man även hur belysningen är inritad.

Här på mitten planteras en ligusterberså för att göra sittplatsen mer intim och vindskyddad.  Längre ner syns planteringsbädden som jordförbättras  samt buxuskloten  på parad.

Ljussättning förbereds, här med Fisheye som ger ett stämningsfullt mjukt ljus passande buxusklotens runda formerna. Den japanska malörten Artemisia schmidtiana ‘Nana’ växer snabbt i hop och täcker jorden effektivt.

En månad efter plantering, silverhavren i blom och malörten breder ut sig i mjuka kuddar.

Efter en växtsäsong med mycket regn har malörten exploderat och lagt sig över silverhavren som får klippas fram. Nästa säsong tar silverhavren sin plats igen.