Kan du din jord?


Har du sandjord eller lerjord? Vet du hur du gör en fin växtbädd så att dina växter ska trivas och utvecklas till fina exemplar?Lykkans-tradgardsdesign_AnnesHave

Kontakta mig så hjälper jag dig med växtval, jordförbättring och plantering.

Varm eller kall jord.

Varm jord innehåller mindre mängd vatten än kall jord. En sandjord till exempel är en varm jord. Det viktiga är hur solens strålar kan komma åt jorden/markytan. Det krävs mycket mer energi att värma upp vatten än jord. Därför tar det längre tid att värma upp en lerjord. En lerjord innehåller mycket vatten.

Den jord som är torrast värms upp fortast den innehåller inget organiskt material. En torr jord kyls snabbt av på hösten och fryser. En jord som innehåller mer vatten, ler, mjäla och finmo kyls saktare på hösten, alltså tvärtom.

De allra kallaste jordarna är torvjordar. De består nästan bara av porer, och innehåller vatten och luft. Materialet i ytan som värms upp och torkar lite fungerar som en effektiv isolering. Organiskt material leder värme dåligt. I torvpartier tar det låg tid för tjälen att gå ur jorden, finns vintergröna växter där kan de behöva skuggas.

Kommer snön tidigt och ligger kvar går inte tjälen djupt, då fungerar snön som isolering. Det är när det är kallt utan snö som tjälen går djupt speciellt om jorden är torr.

Sten lagrar värme som sedan avges på natten. Att plantera ömtåliga plantor vid en stor sten kan vara en fördel, och kan ge skydd vid tidiga och sena nattfroster.

Värmen stannar kvar längre i en trädgård som har ordentligt vindskydd, höga häckar. Uppvärmd luft stannar kvar och blåser inte bort. Vill man anlägga en prunkande köksträdgård med rikliga skördar skall man skärma av sin odling med höga vindskydd.

Det är en del att tänka på när man planerar för växtlighet i sin trädgård.

(För de som distansflyger och  letar efter termik, t ex skärmflygare så är det värdefullt att känna till hur olika jordar värms upp. Men det är en annan historia…).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.