Ljussättning av trädgård!


Här får du lite tips!

Tips på olika sätt att använda ljuskällor.

Uplighting

Ljuskällan placeras framför och nedanför objektet du vill ljussätta. Det är speciellt effektfull att ljussätta något högt, vertikala former, ex träd, höga buskar eller pelare, statyer, husfasader mm. När man ljussätter vertikala ytor, föremål eller växtlighet så upplevs rumslighet. I mörker försvinner rummet. Genom att ljussätta träd, höga buskar eller en hög häck utmed en tomtgräns så upplevs ljuset som rumsskapande.

Här är det en LED-markspot på 4,5w, Scope som skjuter upp ljuset på Miscanthus sinensis ‘Maleparthus‘ och framför står Panicum virgatum ‘Heavy Metal’. I bakgrunden kastas även lite ljus på en Prunus ‘Amanogawa’.

Uplighting på en stolpe ex i pergola. Här sitter ett liten armatur på bara 0,5w, Cubid. Jag har placerat ljuskällan högt upp på stolpen, och belyser blad och grenverk underifrån. Ljuset markerar taket i det här trädgårdsrummet och upplevelsen av rumsligheten känns behaglig.

Silouetting

Bakgrundsbelysning är när ljuskällan placeras bakom objektet som ska belysas. Det skapar verkligt dramatiska ljuseffekter. Effekten blir att siluetten på det föremål man belyser kommer framträda medan resten förblir i skugga, tunna blad som belyses på detta sätt kan upplevas att de blir lysande.

Här är en LED-spot 4,5w, Scope monterad uppe i pergolan och ljuset kommer uppifrån och bakifrån. Långa skuggor kastas ut på gräsmattan, och axen lyser.

Cross lighting

Det är samma som uplighting, men man använder sig av två ljuskällor framför objektet eller bakom med ett mellanrum mellan ljuskällorna, då kan man belysa föremålet från två olika vinklar. Då uppträder spännande skuggor och objektet upplevs mer tredimensionellt.

Down lighting

Här är ljuskällan placerad ovanför objektet som ska belysas. Används ofta för ett belysa ex detaljer på husfasader, murar.

Ljuset kommer uppifrån och belyser fågelbad och diamantgräset Calamagrostis ‘Brachytricha’. Ampeln hamnar effektfullt i skuggan.

Shadowing

Som med all belysning, kan man även med trädgårdsbelysning skapa skuggor. Man kan få fram de mest fantastiska dramatiska effekter. Skuggor av grenverk, löv, statyer kan projiceras på husväggar, eller över gräsmattor, däck eller terrasser. Det kan vara ett mycket effektivt sätt att framkalla starka stämningar i natten.

Wash lighting

Som att “tvätta” en yta med ljus. Det kan vara en vackert murad vägg, ett staket eller en vacker markyta som man vill njuta av. Det kan även vara mot trädgårdens häck och kanske en del som ligger lång in i mörkret, då har man markerat var trädgården slutar och den delen upplevs inte som mörk och hotfull. Står det ett träd eller en buske framför framkallar det djup och effekten blir riktigt spännande. Ljuskällan placeras så nära ytan som möjligt och vinklas så att ljuset “rinner” ut över ytan. Då framkallas skuggor i de ojämnheter som som finns i ytans struktur.

Path lighting

Belysning för att se och ta sig fram längs med stigar/gångar, för att markera ex en gräns, en trappa eller annan nivåskillnad. Här använder man ofta en diskret belysning, som är planerad att vara med i en helhet med övriga belysningssystemet i trädgården. Ljusstrålen placeras lågt mot marken för att inte blända, kanske den svagt belysta stigen leder betraktaren vidare in mot något effektfullt belyst objekt längre in i trädgården.

Step lighting

Trappbelysning är inte bara en säkerhetsfråga. Trappor löser nivåskillnader och är trevliga detaljer som är tacksamma att ljussätta. Man använder diskreta ljuskällor med så lite ljusspill som möjligt, ljuset får inte blända eller vara för starkt så att det tar fokus från mer intressanta objekt i trädgården.

Moon lighting

Månskens belysning är ett mjukt diffust ljus som frambringar en rogivande atmosfär. Det är en bred stråle av ljus över ett lite större område, ex ner över en gräsmatta, eller över en sittgrupp. Armaturen är vanligtvis monterad högt uppe i ett träd.

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.