Pergola med murgröna och vildvin

Jag körde förbi den fina pergola där jag för ett år sedan planerade och planterade fina klättrande och slingrande växter. Nu är det andra växtsäsongen och etableringen är fantastisk.1406251_Lykkans_pergola-Det är viktigt att jobba med jorden på en ny växtplats. Från en hårt packad jord till lucker och genomsläpplig jord som håller fukt och samtidigt är väldränerad. Med torv och kogödsel som jordförbättring får växterna en bra start.

1406253_Lykkans_pergola 1406252_Lykkans_pergola Vi använde stora solitär plantor av murgröna och planterade små plantor med vildvin som ska klänga upp på murgönan och tillsammans klä in pergolans tak. Som marktäckande är det den fina hasselörten som täcker jorden. Så här såg det ut vid plantering. Mer att läsa här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.